Carsten Fun Jensen

Om Carsten Fun Jensen

Poesiens formsprog I - Metal klange

Carsten Jensen er uddannet værktøjsmager og brandmand, men har samtidig forstået at forvandle sin fornemmelse for sten og metal til en autodidakt placering som skulptør af den moderne slags.

Carstens arbejde med skulpturer falder i fire hoved områder. De to første er i bronze, som både omfatter nonfigurative såvel som meget klart aflæselige politiske skulpturer - han skabte bl.a. Mandelas hånd, der overdraget til den frie Sydafrikas første præsident Nelson Mandela. Dernæst er der arbejderne i sten, der omfatter både marmor og granit, og endelig er der keramik skulpturer, der gennem elektrolyse bliver overtrukket med metal (kobber og sølv).
Udstillingen er koncentreret om de nonfigurative og abstrakte former, der opleves som stivnede manifestationer af bevægelse og handlinger. Carsten Jensen udtrykker det selv på den måde, at hans skulpturer udtrykker mere end det sproget kan forklare. De er på en måde rene syns- og følelsesmæssige oplevelser, der så at sige rækker ud ad selve sproget og ned i de inderste emotionelle indtryk, der dannes tidligt i livet. Hans skulpturer synes at træde ud af en abstrakt natur, vi både synes at kunne genkende og som alligevel forsvinder lige før man kan sætte navn og beskrivelse på tingene. Vi står overfor former, der snor, vrider og drejer sig, så det er en lyst og en glæde at prøve at følge liniernes spil i det blanke metal, der i sine fordybninger eller huller forvandles til oxyderede grønne og mørke felter, der som marker i vår stråler af begyndende liv. Vi oplever at se elementer af kvinde skikkelser fra den ene side for så fra den anden at tro, at der må være tale om en ukendt trævækst.

Carsten Jensen arbejder professionelt håndværksmæssigt og kunstnerisk med udtryk, der trækker på en fin og krævende arv fra først og fremmest Jean Arp og dernæst Henry Moore tilsat et lille stænk Dali eller Reinhoud som krydderi ind i mellem. Hans skulpturer er gennemarbejdede ned til mindste detalje og med en finish, der gør at man slet ikke kan lade være med at lade fingrene kærligt glide over metallet eller den glatslebne stenmasse. At opleve Carsten Jensens skulpturer en derfor ikke kun en lystrejse for øjet, men i lige så høj grad en nydelse for føle sansen.

Kunstanmelder Erik Meistrup

Carsten Jensen:
At forme det uvirkelige

Der står en figur i et rum. Den er af bronze, men det er i første omgang
mindre vigtigt. Det er ved første øjekast ikke helt til at se, hvad den
forestiller, men vi fornemmer staks en tilstedeværelse. Det er vigtigt, at
den er der. Den kalder på vor opmærksomhed. Figuren er blød og slynger sig i
glatte former. Den slutter sig om sig selv. Dens tilstedeværelse i rummet er
selvfølgelig. Det er som om den lever og ånder sagte. Lyset får hele tiden
skulpturen til at ændre karakter. Det er, som om den altid har været der og
blot har ventet på, at vi skulle få øje på den. En skulptur kan være så
meget, enkel eller vanskelig, konkret eller uhåndgribelig, realistisk eller
fantasifuld, måske endda alle dele på en gang. Når den er god, hvilket vil
sige, at den insisterer på sin tilstedeværelse, er den en følelsesmæssig
oplevelse, en sansning og en eftertanke. Den foregår i tre dimensioner og
fylder rummet ud. Som var den et levende væsen.
Er den rigtig god, er vi nødt til at forholde os til den.

Uddrag fra bogen "De bløde former" om Carsten Jensen og hans skulpturer,
skrevet af Ole Lindboe.
Bogen kan købes i galleriet.

Frokost med Carsten

 Af Torben Weirup

 Mange af Carstens skulpturer er underfundige.

   Det er den række af hans værker, hvor han på sin egen underspillede måde kommenterer verdens indretning.

   Emnerne er der ikke meget sjov ved. Det er nogle af de mest påtrængende problemer eller udfordringer, verden omkring Carsten har stået over for i de mange år, han har arbejdet med skulptur:

   Apartheid i Sydafrika, terrorangrebet på World Trade Center i 2001 og den dominoeffekt af konsekvenser det fik, omkostningerne for dyrene ved den industrielle landbrugsproduktion, klimaforandringer og genbrug som modsvar – og hvad vil det i grunden sige at have god samvittighed? Være et ordentligt menneske? Med andre ord den evige debat i medier af enhver art, hvor nogle undertiden griber sig i at tænke: Stop verden. Jeg vil af.

   Ikke Carsten. Carsten lever sit fredelige liv med sin familie og sit arbejde med skulptur og sit fællesskab med ikke mindst de kunstnerkammerater, han i Verket deler værksted med. Alligevel kan han ikke undlade at forholde sig til den verden, der er omkring os. De nære krav. Og den stillingtagen, klodens problemer kræver af ham.

   Det sidste afspejles i en del af hans skulpturer. Ikke bombastisk og proklamatorisk, for det ligger ikke til Carstens temperament eller til hans humoristiske sans. Men netop med en stille underfundighed hvor han i sine skulpturer samstiller former, så de stiller spørgsmål ved opfattelsen af verden. Som for eksempel Carstens kommentar til burhøns: Den gengiver fragmenter af fjerkræ, der stikker hovedet ud af en alt for lille kasse, mens guldæggene samles for neden og formulerer spørgsmålet om, hvorvidt vi kan spise dem med god samvittighed.

 De samfundskommenterende skulpturer er imidlertid blot en del af Carstens virke.

   En anden side er hans nonfigurative skulpturer. De er bløde og organiske, og man fornemmer tydeligt naturinspirationen. Man fornemmer også inspirationen fra en lang skulpturtradition.

   Carsten traf jeg ved et tilfælde, og vi begyndte at tale sammen over et stykke smørrebrød, som blev til flere. Fordelt over adskillige gange hvor vi selvfølgelig talte om kunst og den omstændighed, at alle kunstnere naturligvis står i gæld til hinanden. Det afgørende er, om man som kunstner vedstår den tradition, man er rundet af. Det gør Carsten. Carsten snyder ikke på vægten.

   Carsten er et rejsende menneske, der ofte har været på besøg i andre kulturer for at lære at se på verden på andre måder. Men inspirationen er navnlig hentet i europæisk kunsthistorie. Ingen skulptør i vore dage, ikke en skulptør der arbejder med bløde amorfe former, kan undgå at være påvirket af nogle af de store skikkelser i det 20. århundrede som for eksempel Jean Arp og Henry Moore, der begge kom til at danne skole. Også for Carsten der selv tilføjer en stor dansk billedhugger som Erik Thommesen som et klart forbillede. Erik Thommesen (1916-2008) tilhørte en anden tid. Mange af hans skulpturer var længe undervejs og resultatet af grundige overvejelser over form og håndværk.

   Carsten står på ryggen af de nævnte skikkelser, og man kunne – for nogle af hans skulpturers vedkommende - også nævne Reinhoud d’Haese, der vil være mest kendt for sine fabeldyr. I sit arbejde, der er båret af glæde over former og bygget på engagement i verden, bruger Carsten af sin kunsthistoriske viden, han lærer af de mange skulpturer, han har set, og så kombinerer han det med den særlige underfundighed, der karakteriserer hans tilgang til billedkunsten.

Carsten Jensen har solgt til:
DR TV-byen • Revisionsinstituttet af 1920 • Cerestar Scandinavia
A/S • Medicinalfirmaet Lundbeck A/S • Dansk Kommunal Arbejderforbunds
Kulturfond (som gave til Nelson Mandela) • Radiometer A/S • Statoil A/S •
AMI (Arbejdsmiljøinstituttet)
Chr. Hansens Laboratorier • Kemira Danmark A/S • Hvidovre Kommunes
Kulturfond • Hvidovre Kunstforening • AOF - Hvidovre
Told Skat - Horsens • PenSam • DONG, Dansk Olie og Naturgas
Glaxo Smith Kleine • Investeringsselskabet FIH • Samt til mange private
samlere.

Tilbage til oversigt

Billedhugger

Carsten Fun Jensen 1954

Carsten Fun Jensen Arbejder i bronze og granit. Hans skulpturer er gennemarbejdede ned til mindste detalje og med en finish, der gør at man slet ikke kan lade være med at lade fingrene kærligt glide over metallet eller den glatslebne stenmasse.

Læs mere nederst på siden

Carsten Fun Jensen

Carsten Fun Jensen - Grisebomben (MRSA)

Carsten Fun Jensen

Grisebomben (MRSA)

Skulptur i bronze, moderne kunst / udsmykning
35cm x 35cm
(Varenummer: 6863)
DKK 24.000,-
Carsten Fun Jensen - Uden titel

Carsten Fun Jensen

Uden titel

Skulptur i bronze, moderne kunst / udsmykning
40cm x 24cm
(Varenummer: 5157)
DKK 12.500,-
Carsten Fun Jensen - Uden titel

Carsten Fun Jensen

Uden titel

Skulptur i bronze, moderne kunst / udsmykning
33cm x 29cm
(Varenummer: 5189)
DKK 17.000,-
Carsten Fun Jensen - Uden titel

Carsten Fun Jensen

Uden titel

Skulptur i bronze, moderne kunst / udsmykning
26cm x 28cm
(Varenummer: 3274)
DKK 7.900,-
Carsten Fun Jensen - Uden titel

Carsten Fun Jensen

Uden titel

Skulptur i bronze, moderne kunst / udsmykning
36cm x 19cm
(Varenummer: 5187)
DKK 17.000,-
Carsten Fun Jensen - Udne titel

Carsten Fun Jensen

Udne titel

Skulptur i marmor - moderne kunst / Udsmykning
25cm x 25cm
(Varenummer: 5160)
DKK 11.000,-
Carsten Fun Jensen - Uden titel

Carsten Fun Jensen

Uden titel

Skulptur i bronze, moderne kunst / udsmykning
22cm x 28cm
(Varenummer: 3273)
DKK 7.900,-
Carsten Fun Jensen - Uden titel

Carsten Fun Jensen

Uden titel

Skulptur i bronze, moderne kunst / udsmykning
20cm x 30cm
(Varenummer: 5186)
DKK 8.200,-
Carsten Fun Jensen - Uden titel

Carsten Fun Jensen

Uden titel

Skulptur i bronze, moderne kunst / udsmykning
30cm x 19cm
(Varenummer: 5077)
DKK 16.800,-
Carsten Fun Jensen - Uden titel

Carsten Fun Jensen

Uden titel

Skulptur i bronze, moderne kunst / udsmykning
31cm x 18cm
(Varenummer: 3479)
DKK 25.000,-
Carsten Fun Jensen - Uden titel

Carsten Fun Jensen

Uden titel

Skulptur i bronze, moderne kunst / udsmykning
24cm x 22cm
(Varenummer: 5159)
DKK 7.500,-
Carsten Fun Jensen - Uden titel

Carsten Fun Jensen

Uden titel

Skulptur i bronze, moderne kunst / udsmykning
37cm x 14cm
(Varenummer: 3272)
DKK 7.900,-
Carsten Fun Jensen - Uden titel

Carsten Fun Jensen

Uden titel

Skulptur i bronze, moderne kunst / udsmykning
27cm x 17cm
(Varenummer: 5078)
DKK 8.900,-
Carsten Fun Jensen - Herskind & Jensen - Sort sjov! Pris pr. stk.

Carsten Fun Jensen

Herskind & Jensen - Sort sjov! Pris pr. stk.

Skulptur i bronze, moderne kunst / udsmykning
24cm x 18cm
(Varenummer: 503)
DKK 8.000,-
Carsten Fun Jensen - Uden titel, Udstillet hos Galleri Mernild i Herning

Carsten Fun Jensen

Uden titel, Udstillet hos Galleri Mernild i Herning

Skulptur i bronze, moderne kunst / udsmykning
39cm x 10cm
(Varenummer: 2656)
DKK 4.500,-