LafonLoehr

Kunstmaler

Eet billede, een person.  Een malers tanker, følelser og temperament omsat til form og farve på en overflade.  Det er sådan vi opfatter billeder, som monologer.  Dialogen starter i det øjeblik, hvor beskuerens øje møder billedet, ser det og lader det tage plads i bevidstheden.

Kunstneren bag billederne hedder Lafonloehr.  Men Lafonloehr er ikke een kunstner, Lafonloehr er to hænder der maler, to temperamenter der mødes, to forskellige farveholdninger og formsprog i samtale med hinanden.  I samme billede.  Dialogen er startet i billedet, længe før beskueren fortsætter den.  Lafonloehr har eksisteret siden 1984.  Bag navnet gemmer sig to personer, af hver sit køn, fra hver sit land, med hver sit sprog.  I 1984 indledte Jytte Loehr, København, og Jean-Marc Lafon, Paris, en dialog på lærred.  Den ene starter et billede, den anden fortsætter - svarer.  Lafon og Loehr skiftes til at male indtil billedet er færdigt.  Processen er ordløs, billedet er ikke designet og diskuteret på forhånd.  Dialogen ligger i handlingen, i selve udførelsen af billedet.   Billeddialogen kan være langvarig og føres over lange afstande, mellem København og Paris.  Den rummer overraskelser og udfordringer, som enhver god samtale.

Præmisserne er, at alt er tilladt.  Kun formatet er uforanderligt.  Man kan male over, slutte, ændre, indføre nye elementer og farver.  Det sker, at noget i billedet er forsvundet, som den ene maler særlig godt kunne lide.  Udfordringen ligger i at kunne bevæge sig et andet og ukendt sted hen, at kunne udholde at billedets præmisser ændrer sig fra gang til gang.  Maleren må lade sig føre både af noget i sig selv - sine egne impulser - og af noget udenfor sig selv - tilstedeværelsen af den anden i billedet.  Den dobbelte udfordring er på een gang at kunne holde fast på sig selv og kunne lade sig modificere undervejs i processen.  At male på denne måde fordrer vilje til at lade hvert billede være en læreproces, hvis resultat er ukendt på forhånd.  Billedet er færdigt, når der ikke er mere at tilføje.  Lafonloehrs billeder virker som en enhed.  Man ser ikke de to hænder bagved, man ser ikke dialogens bestanddele, kun dens resultat - det vellykkede samspil.  Dialogens bestanddele består af den ene malers trang til at være billedets arkitekt, optagetheden af omrids og den stærke kraftfulde form.  Og den anden malers optagethed af det flydende og bevægelige, dét der får en form til at løse sig op - spændingen mellem det bevægelige og statiske.  Det er således to forskellige malere, der arbejder i samme billede.  Og som når frem til et “tredje” billede, som ingen af dem vil kunne producere alene.

Historien og dette samarbejde fortæller om en usædvanlig produktionsmetode - og om drømmen om den gode dialog.

May Schack

Tilbage til oversigt

Kunstmaler

Eet billede, een person.  Een malers tanker, følelser og temperament omsat til form og farve på en overflade.  Det er sådan vi opfatter billeder, som monologer.  Dialogen starter i det øjeblik, hvor beskuerens øje møder billedet, ser det og lader det tage plads i bevidstheden.

Læs mere nederst på siden.

LafonLoehr

Lafonloehr - Luftspejling

Lafonloehr

Luftspejling

Maleri, olie på lærred, moderne kunst / udsmykning
190cm x 220cm
(Varenummer: 858)
DKK 50.000,-
Lafonloehr - Balancegang

Lafonloehr

Balancegang

Maleri, olie på lærred, moderne kunst / udsmykning
170cm x 130cm
(Varenummer: 882)
DKK 32.000,-
Lafonloehr - Afgang

Lafonloehr

Afgang

Maleri, olie på lærred, moderne kunst / udsmykning
100cm x 150cm
(Varenummer: 837)
DKK 25.000,-
Lafonloehr - Turbulens, kan ses i galleriet efter aftale

Lafonloehr

Turbulens, kan ses i galleriet efter aftale

Maleri, olie på lærred, moderne kunst / udsmykning
100cm x 130cm
(Varenummer: 2528)
DKK 23.000,-
Lafonloehr - Fra et sted til et andet

Lafonloehr

Fra et sted til et andet

Maleri, olie på lærred, moderne kunst / udsmykning
130cm x 100cm
(Varenummer: 892)
DKK 23.000,-
Lafonloehr - Passage

Lafonloehr

Passage

Maleri, olie på lærred, moderne kunst / udsmykning
130cm x 100cm
(Varenummer: 883)
DKK 23.000,-
Lafonloehr - Aftenlys

Lafonloehr

Aftenlys

Maleri, olie på lærred, moderne kunst / udsmykning
100cm x 130cm
(Varenummer: 839)
DKK 23.000,-
Lafonloehr - I begyndelsen var landskaber

Lafonloehr

I begyndelsen var landskaber

Maleri, olie på lærred, moderne kunst / udsmykning
130cm x 95cm
(Varenummer: 886)
DKK 23.000,-
Lafonloehr - Januar 2013

Lafonloehr

Januar 2013

Maleri, olie på lærred, moderne kunst / udsmykning
125cm x 90cm
(Varenummer: 840)
DKK 20.000,-
Lafonloehr - Uden titel

Lafonloehr

Uden titel

Maleri, olie på lærred, moderne kunst / udsmykning
115cm x 95cm
(Varenummer: 889)
DKK 19.000,-
Lafonloehr - Kyst

Lafonloehr

Kyst

Maleri, olie på lærred, moderne kunst / udsmykning
65cm x 85cm
(Varenummer: 4246)
DKK 13.000,-
Lafonloehr - Spilop II

Lafonloehr

Spilop II

Maleri, olie på lærred, moderne kunst / udsmykning
65cm x 55cm
(Varenummer: 848)
DKK 8.500,-
Lafonloehr - Fatamorgana

Lafonloehr

Fatamorgana

Maleri, olie på lærred, moderne kunst / udsmykning
50cm x 65cm
(Varenummer: 894)
DKK 8.500,-
Lafonloehr - Landskab i dis

Lafonloehr

Landskab i dis

Maleri, olie på lærred, moderne kunst / udsmykning
50cm x 60cm
(Varenummer: 887)
DKK 8.500,-
Lafonloehr - Nær ørkenen

Lafonloehr

Nær ørkenen

Maleri, olie på lærred, moderne kunst / udsmykning
30cm x 46cm
(Varenummer: 857)
DKK 3.000,-