Lone Völcker

Hun indarbejder de organiske former i hver enkelt skulptur og har som oftest et tematisk udgangspunkt. Skulpturerne er derimod ikke tænkt at skulle videregive en konkret tanke, ej heller en eksakt betragtningsvinkel. Det er netop det betagende ved Völckers skulpturer, at de kan betragtes fra alle sider - og lige meget fra hvilken vinkel de anskues, så byder de på nye fortolkninger. Lyset, og formen er ustandselig i forandring i disse smukke skulpturer, som samarbejder med farvernuancerne, om at skabe en æstetisk helhed.


More about this artist

Lone Völcker